Bağdadi güvercini

No Comments


Diğer güvercinlere oranla daha değişik bir güvercin türü..